ⓘ Eleccions autonòmiques espanyoles de 2011

                                     

ⓘ Eleccions autonòmiques espanyoles de 2011

Les eleccions autonòmiques espanyoles de 2011 són les eleccions autonòmiques que el 22 de maig del 2011 es van celebrar la majoria de Comunitats Autònomes dEspanya dacord amb el que estabeix la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Van ser convocades per decret el 29 de març de 2011.

El mateix dia daquestes eleccions es van celebrar també les eleccions municipals a tot lEstat, les eleccions a les assemblees de Ceuta i Melilla; a les Juntas Generales del País Basc; les dels Cabildos Insulares canaris; les eleccions als Consells Insulars de les illes Balears; les eleccions al Consell General dAran; i les dels consells de Navarra.

Les eleccions van estar marcades per la crisi de finals de la dècada del 2000 i la gestió daquesta per part del govern socialista a Espanya, les protestes dels indignats i laparició del nou partit polític desquerres Bildu. Com a conseqüència el partit socialista no va assolir la majoria descons a cap Comunitat Autònoma.

                                     
  • El 20 de novembre de 2011 se celebraren eleccions a Corts Generals a Espanya El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero anuncià l avançament
  • Les eleccions municipals espanyoles de 1987 foren convocades el dimecres, 10 de juny de 1987 i foren les terceres eleccions municipals convocades a Espanya
  • Les eleccions municipals espanyoles de 1995 foren convocades el 28 de maig de 1995 i foren les cinquenes eleccions municipals convocades a Espanya després
  • Les eleccions municipals espanyoles de 1991 foren convocades el 26 de maig de 1991 i foren les quartes eleccions municipals convocades a Espanya després
  • eleccions municipals espanyoles de 1983 foren convocades el diumenge, 8 de maig de 1983 i foren les segones eleccions municipals convocades a Espanya
  • es van celebrar el 22 de maig de 2011, en el marc de les Eleccions autonòmiques d Espanya de 2011 Totes les candidatures varen ser presentades a la
  • al 2011 i anterior. El mateix dia se celebraren, per imperatiu de la Llei electoral i dels Estatuts d Autonomia, si s escau, eleccions autonòmiques en
  • Les eleccions municipals espanyoles de 2003 foren convocades el 25 de maig de 2003 i foren les setenes eleccions municipals convocades a Espanya després
  • Les eleccions municipals espanyoles de 1999 foren convocades el 13 de juny de 1999 i foren les sisenes eleccions municipals convocades a Espanya segons
  • partit fins al final de la legislatura. Eleccions autonòmiques espanyoles de 2011 Eleccions al Parlament de les Illes Balears de 2011 www.eleccions2011.gva